Slider
Slider

באיזה מידות / גליון נייר נשתמש בבתי דפוס?

גדלי נייר / גודל גליון / גודל בריסטול / מידות של נייר / טיפים למעצבים גרפיים, עקרונות הכנה לדפוס ומידות מקובלות נוספות בתוכנות גרפיות.

בתי דפוס קטנים / בתי דפוס גדולים עובדים בגליונות נייר בעלי מידות פיסיות גלובאליות סטנדרטיות. סוגי הנייר רבים, אך גליונות הנייר בעלי מידות זהות, זאת על מנת לשמור על קו עולמי אחיד אך גם לצורכי צמצום עלויות הנייר בהדפסות רבות.

בתוכנות גרפיות כאשר יוצרים קובץ חדש לדפוס, יש לנו אפשרות לקבוע את מידות הגליון/את מידות הקובץ החדש, לרוב נעשה זאת ע”י שימוש בברירת המחדל שאנו מכירים A3, A4, או נזין מידות מותאמות אישית על כפי שנראה לנו נכון לביצוע המשימה, אך מעבר לאפשרויות אלה בתוכנות גרפיות ובבתי הדפוס ישנם עוד גדלים מקובלים והגדרות נוספות איתם נוכל להשתמש בתכנון מוצרים שונים כמו: הזמנות, פולדרים, פוסטרים, מדבקות לבגדים, הדפסת עלונים, הדפסת אלבום תמונות דיגיטלי, אריזות או כל דבר אחר שאנו צריכים.

בתור מעצבים גרפיים, במיוחד כשמתחילים לעבוד עם בתי דפוס, או לפחות כאשר מתחילים לעצב מוצרים לדפוס, יהיה טוב וחשוב להבין כמה עקרונות / כללים לעבודה כמו למשל: טיפוגרפיה ונראות טקסט בהדפסה, עבודה עם שטנץ שוליים/קיפולים וחיתוכים, התאמת צבעים לדפוס, מרכיבי חדות/רזולוציה ועוד… אך עד שנגיע לכל אלה, יהיה טוב וחשוב אף יותר לדעת את הפורמט עליו נדפיס את הכול, את מידות גליונות הנייר איתם נשתמש בבתי דפוס השונים.

כדי להבין טוב יותר את צורת העבודה בבתי דפוס עם גליונות הנייר, שימוש “בהדמיית גליונות” יכול לתת אינדיקציה טובה לתכנון מוצרים לדפוס ולאפשרויות המידות המקובלות הנוספות הנמצאות בתוכנות גרפיות בשלב יצירת קובץ חדש לדפוס.

paper_size_01

גליון נייר A

A0 – מידות של 84.1 מילימטר רוחב על 118.9 מילימטר גובה
A1– מידות של 84.1 מילימטר רוחב על 59.4 מילימטר גובה
A2–  מידות של 42 מילימטר רוחב על 59.4 מילימטר גובה
A3– מידות של 42 מילימטר רוחב על 29.7 מילימטר גובה
A4– מידות של 21 מילימטר רוחב על 29.7 מילימטר גובה
A5– מידות של 21 מילימטר רוחב על 14.8 מילימטר גובה
A6– מידות של 10.5 מילימטר רוחב על 14.8 מילימטר גובה
A7– מידות של 10.5 מילימטר רוחב על 7.4 מילימטר גובה
A8– מידות של 5.2 מילימטר רוחב על 7.4 מילימטר גובה

paper_size_02

גליון נייר B גודל בריסטול / גודל גליון

B0 – מידות של 1000 מילימטר רוחב על 1414 מילימטר גובה
B1– מידות של 1000 מילימטר רוחב על 707 מילימטר גובה – גליון
B2–  מידות של 500 מילימטר רוחב על 707 מילימטר גובה – חצי גליון
B3– מידות של 500 מילימטר רוחב על 353 מילימטר גובה – רבע גליון
B4– מידות של 250 מילימטר רוחב על 353 מילימטר גובה – שמינית גליון
B5– מידות של 250 מילימטר רוחב על 176 מילימטר גובה
B6– מידות של 125 מילימטר רוחב 176 מילימטר גובה
B7– מידות של 125 מילימטר רוחב על 88 מילימטר גובה
B8– מידות של 62 מילימטר רוחב על 88 מילימטר גובה

במידה ואהבת את המאמר והיה שימושי, עשה לייק כדי שנדע אם להכין מאמרים נוספים באותו הנושא, תודה!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *